Poslovno sjedište Veteranskog centra u Zagrebu na novoj adresi


Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. veljače 2023. godine u sudski registar upisana je promjena poslovne adrese Veteranskog centra.

Nova adresa sjedišta Veteranskog centra je: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4.

Molimo sve pravne subjekte i fizičke osobe da u poštanskom prometu i neposrednoj komunikaciji sa Veteranskim centrom uvaže promjenu poslovne adrese.