Javni natječaj za podnošenje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Veteranskom centru – podružnica Petrinja

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog dijela prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra – Podružnice Petrinja.

Na temelju članka 52. Zakonu o sustavu državne uprave(„Narodne novine“, broj: 66/19),  a sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15, 112/18), Ministarstvo hrvatskih branitelja (dalje: Zakupodavac) objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog dijela prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra – Podružnice Petrinja, na adresi Ivana Mažuranića 2 u Petrinji, ukupne površine 573,60 m². Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka) za korisnike Veteranskog centra – Podružnice Petrinja. Usluge pripremanja obroka obuhvaćaju pripremanje tri (3) obroka dnevno: doručak, ručak i večera. Puni smještajni kapacitet je 148 korisnika.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28. travnja 2023. godine do 10:00 sati.

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Pisane ponude za zakup s potrebnim prilozima podnose se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu:

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
s naznakom:
„PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – za davanje u zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ “