Javni natječaj za podnošenje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Veteranskom centru – podružnica Sinj

Na temelju članka 6. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke Ministarstva hrvatskih branitelja KLASA: 029-01/23-01/1, URBROJ: 522-3/2-23-1 od 31. ožujka 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja (dalje: Zakupodavac) objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup potpuno opremljenog dijela prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra – Podružnice Sinj
na adresi Ulica Domovinskog rata 1A, ukupne površine 645,79 m².

Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka) za korisnike Veteranskog centra Podružnica Sinj. Usluge pripremanja obroka obuhvaćaju pripremanje tri (3) obroka dnevno: doručak, ručak i večera. Cijena obroka po korisniku/dan smije se kretati u rasponu od 14,41 do 16,85 eura (bez PDV-a). Veteranski centar Podružnica Sinj svojim će korisnicima plaćati: doručak, ručak i večeru.

Mjesečni iznos zakupnine iznosi 2.972,99 eura (dvije tisuće devetsto sedamdeset dva eura devedeset devet centi) bez PDV-a. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od dvije (2) godine, uz mogućnost produženja na još tri (3) godine.

Krajnji rok za predaju ponuda je 4. svibnja 2023. godine do 13 sati.