Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Veteranskom centru

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Veteranskog centra, Odluke Upravnog vijeća Veteranskog centra BROJ: VC-UVl-23-1-1 od 23.01.2023. godine i BROJ: VC-UVl-23-17-1 od 26. lipnja 2023. godine, raspisuje se 

JAVNI NATJEČAJ 

za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Veteranskom centru

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnosi se Veteranskom centru na adresu: Park Stara Tresnjevka 4, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natjecaja u “Narodnim novinama”, s naznakom “Za natjecaj u Veteranskom centru – ne otvarati”.

Vrijeme i mjesto odrzavanja pisane provjere sposobnosti kandidata bit ce objavljeni na mreznoi stranici Veteranskog centra https://veteranskicentar.hr, najmanje 3 dana prije pisane provjere.