Javni natječaj za imenovanje zamjenika ravnatelja Veteranskog centra, na mandat od četiri godine

Na temelju članka 37. stavka 1. i članka 40. stavka 2. Statuta Veteranskog centra, Upravno vijeće Veteranskog centra na temelju Odluke BROJ: VC-UV1-23-36-1 od dana 28. prosinca 2023. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje zamjenika ravnatelja Veteranskog centra, na mandat od četiri godine

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnosi se Veteranskom centru na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u “Narodnim novinama”, s naznakom “Za imenovanje zamjenika ravnatelja Veteranskog centra – ne otvarati”.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnoj stranici Veteranskog centra: https://veteranskicentar.hr/, najmanje tri dana prije održavanja razgovora.