Izjava o pristupačnosti

Veteranski centar obvezn je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2.12.2016.).
 
Ova izjava o pristupačnosti (dalje u tekstu: izjava) primjenjuje se na mrežne stranice Veteranskog centra na adresi https://veteranskicentar.hr
 

Status usklađenosti

Mrežna stranica https://veteranskicentar.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, a neusklađenosti su navedene u nastavku izjave.  
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:

  • Slike, pdf dokumenti i dio datoteka nemaju prikladne tekstualne opise (alt tekst kojima bi postali prepoznatljivi čitačima ekrana ) kao niti prikladne audio transkripte
  • Poveznice ne sadrže opise, neke se poveznice ne otvaraju u istom već zasebnom prozoru te sve poveznice nisu podcrtane

Veteranski centar kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 2. srpnja 2022. godine prema Predlošku izjave koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Veteranskog centra.
 
Ova izjava posljednji je put revidirana 25. srpnja 2022. godine, a Veteranski centar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije https://veteranskicentar.hr korisnici mogu uputiti:
E-poštom: ravnateljstvo@veteranskicentar.hr
Telefonom: 022 646 150
Poštom: Veteranski centar – Ravnateljstvo, Park stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb
 
Veteranski centar dužnan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.
 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099-120, elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr ili pisanim putem na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, Zagreb.