Plan nabave ustanove Veteranski centar za 2024. godinu

  • Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 101/17, 144/20, 30/23), Plan nabave ustanove Veteranski centar i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr).
  • Na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske u lijevom kutu kliknite na izbornik „Planovi nabave“, u rubrici „Pretraživanje (Filter) treba upisati : Veteranski centar“ te kliknuti na „Preuzmi“ kako biste otvorili/preuzeli objavljeni Plan nabave ustanove Veteranski centar za 2024. godinu.

Plan nabave ustanove Veteranski centar za 2023. godinu

  • Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 101/17, 144/20), Plan nabave ustanove Veteranski centar i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). 
  • U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u desnom kutu kliknite na izbornik „Planovi nabave“, u rubrici „Pregled objavljenih planova nabave“, u polje „Godina plana“ upišite 2023., pod „Naručitelj“: „Veteranski centar“ te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Plan nabave za 2023. godinu.