Sukladno člancima 72. i 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) i podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona, javni je naručitelj obvezan sve postupke javne nabave objavljivati isključivo na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.