Javni natječaji za zapošljavanje u Podružnici Daruvar Veteranskog centra, objavljeni 7.7.2023. godine

Radi zapošljavanja u Veteranskom centru raspisuju se javni natječaji: 

  • Javni natječaj za imenovanje voditelja podružnice Daruvar Veteranskog centra, na mandat od četiri godine 
  • Javni natječaj za zapošljavanje: višeg stručnog savjetnika – koordinatora podružnice, socijalnih radnika, psihologa, kineziologa, stručnih suradnika, stručnih referenata, fizioterapeuta, radnih terapeuta, prvostupnica sestrinstva, medicinskih sestara/tehničara i njegovateljica, na neodređeno vrijeme, u Podružnici Daruvar Veteranskog centra.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima za imenovanje voditelja podružnice te vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere sposobnosti kandidata za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Podružnici Daruvar bit će objavljeni na mrežnoj stranici Veteranskog centra https://veteranskicentar.hr/, najmanje tri dana prije održavanja istih.

Za pisanu provjeru sposobnosti kandidata nisu predviđeni pravni izvori jer se pisano testiranje sastoji od rješavanja zadataka u kojima će kandidati morati primijeniti stečeno stručno znanje i iskustvo.