Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 101/17, 144/20, 30/23) Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.hr).

Registar ugovora za razdoblje od 1.1.2022. – 31.12.2022.