Stručni voditelj

Nikola Starčević
e-mail: nikola.starcevic@veteranskicentar.hr
telefon: 01/3658-091

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj. Stručni voditelj vodi stručne poslove Ustanove, sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Ustanove, skrbi o provedbi godišnjeg programa i plana rada u dijelu koji se odnosi na stručna pitanja, te vodi, koordinira i nadzire izvršavanje svih stručnih poslova Ustanove. Stručni voditelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću.