Dnevni red sjednica Upravnog vijeća

Osim članova Upravnog vijeća na sjednici, po potrebi i bez prava glasa, mogu sudjelovati i druge osobe značajne za funkcioniranje Ustanove, a koje predsjednik Upravnog vijeća pozove na sjednicu. Sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati i zainteresirana javnost uz uvjet da se zainteresirana osoba u roku od dva dana od dana objave poziva na sjednicu Upravnog vijeća na službenim stranicama Veteranskog centra (Propisi i dokumenti – Sjednice Upravnog vijeća) javi na službeni e-mail Veteranskog centra. Prijave su moguće sve dok to omogućuju kapaciteti prostora u kojima će se održavati sjednica Upravnog vijeća.