Zakoni

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19 i 84/21)

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21)

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN, br. 64/15 i 98/19)