Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 objavljujemo kako ustanova Veteranski centar, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. i 77. ZJN 2016. sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88, 10000 Zagreb, OIB: 69401829750