Kako postati korisnik

Kako koristiti usluge smještaja ili boravka te koja je razlika saznajte u nastavku.

Korištenje usluga smještaja ili boravka

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana, a zahtjev korisnik podnosi na Obrascu 1.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u centru. Zahtjev za korištenje programa boravka, korisnik podnosi na Obrascu 2.

Obrazac 1. – zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program smještaja

Obrazac 2. – zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program boravka

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program smještaja u Veteranskom centru?

Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 1) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb.

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
 3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
 4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike smještaja u Veteranskom centru.

U slučaju kada je korisniku potreban pratitelj, navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i za pratitelja.

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program boravka u Veteranskom centru?

Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Veteranskog centra kroz program  poludnevnog ili cjelodnevnog  boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 2) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu:

 • Petrinja: Ulica Ivana Mažuranića 2, 44250 Petrinja
  • info.petrinja@veteranskicentar.hr
 • Sinj: Ulica Domovinskog rata 1A, 21230 Sinj
  • info.sinj@veteranskicentar.hr
 • Šibenik: Ulica Velimira Škorpika 6d, 22000 Šibenik
  • info.sibenik@veteranskicentar.hr

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
 3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
 4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike boravka u Veteranskom centru.