Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Veteranskom centru, Podružnici Sinj

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Veteranskog centra, Odluke Upravnog vijeća Veteranskog centra BROJ: VC-UVl-23-25-1 od 14.09.2023., raspisuje se 

JAVNI NATJEČAJ 

za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Veteranskom centru, Podružnici Sinj

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnosi se Veteranskom centru na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u “Narodnim novinama”, s naznakom “Za natječaj u Veteranskom centru – ne otvarati”.

Vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere sposobnosti kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Veteranskog centra https://veteranskicentar.hr, najmanje 3 dana prije pisane provjere.