Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Veteranskom centru radi zapošljavanja na neodređeno vrijeme na radna mjesta u Ravnateljstvu Veteranskog centra smjestom rada u Zagrebu

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Veteranskog centra i Odluke Upravnog vijeća BROJ: VC-UV1-23- 36 -1 od 28. prosinca 2023. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ 

za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Veteranskom centru

Radi zapošljavanja na neodređeno vrijeme na radna mjesta u Ravnateljstvu Veteranskog centra s mjestom rada u Zagrebu:

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnosi se Veteranskom centru na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u “Narodnim novinama”, s naznakom “Za natječaj u Veteranskom centru – ne otvarati”.

Vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere sposobnosti kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Veteranskog centra https://veteranskicentar.hr/ , najmanje 3 dana prije pisane provjere.